De tegenstellingen tussen Zon en Maan geven aan dat de optimale stand is bereikt in de huidige cyclus. In deze periode van uw horoscoop kan er sprake van een opeenstapeling of een begin van activiteiten. Mogelijk is dat uw handelswijze geen plaats laat voor onduidelijkheden, dit kunt u aan anderen overbrengen. De onderlinge stand van de Zon en de Maan kan negatieve uitwerkingen hebben, zoals scheiding tussen geliefden of het afstand namen van zaken. Daar staat tegenover dat u in staat bent uw gevoelens te beheersen.